دانلود فایل سمینار سمینار امنیت اطلاعات دانشگاه پیام نور

سمینار امنیت اطلاعات با رویکرد امنیت شبکه مورخ 12 آذر 91 در مدرسه امین برای دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار شد که فایل ارائه آن از لینک زیر قابل دانلود می باشد.

لازم به ذکر است مقالات مرتبط نیز در آینده نزدیک در بخش امنیت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

دانلود ارائه سمینار هک و امنیت دانشگاه آزاددانلود