تعیین مقدار استفاده یک پورت و یا پروتکل بر روی یک اینترفیس در روتر سیسکو

در ابتدا از NBAR برای تعریف پروتکل و پورتی که نیاز به تعریف های پهنای باند از آن داریم استفاده میکنیم ، این نمونه تعریف پروتکل شما را قادر میکند تا به هر شکلی که میخواهید پکتها را بر اساس پورت و پروتکل حتی تا لایه 7 بررسی و برای سیستم مشخص کنیم و محدودیت های مورد نیاز را بر اساس آن تعریف نماییم.
به صورت پیش فرض حدود 100 نمونه از این پالیسی های از قبل تعریف شده در NBAR وجود دارد که به آنها PDLM میگوییم و شامل بسیاری از پروتکل های مورد استفاده ما میباشد .
حال در صورتی که بخواهیم پهنای باند 50 درصدی را به پروتکل HTTP بر روی پورت 80 بدهیم میتوانیم به شکل زیر عمل کنیم.
در ابتدا به صورت زیر پروتکل و پورت را تعریف مینماییم :

 
Router(config)# ip nbar port-map http tcp 80

سپس یک class-map با اسم دلخواه web-traffic میسازیم و در آن پروتکل مورد نظر را انتخاب میکنیم .

 
Router(config)# class-map web-traffic 
Router(config-cmap)# match protocol http


سپس یک policy-map تعریف میکنیم که درون آن class-map مورد نظر و پهنای باند مورد نظر برای آن را انتخاب میکنیم .

 
Router(config)# policy-map web 
Router(config-pmap)# classol web-traffic
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50

البته میتوانستیم به جای تعیین درصد استفاده از موارد {bandwidth-kbps | remaining percent percentage | percent percentage} استفاده کنیم . حال این پالیسی را میتوانید بر روی اینترفیس مورد نظر با دستور زیر اعمال نمایید.

 
Router(config-if)# service-policy output web

به همین سادگی شما میتوانید مقدار استفاده را بر روی اینترفیس های خود مشخص و محدود نمایید.