Offline File


با استفاده از این قابلیت می توانیم این امکان را برای کامپیوترهای فراهم نماییم زمانی که در شبکه دسترس نباشند بر روی فایل های به اشتراک گذاشته شده به صورت Offline کار کرده و به محض برقراری ارتباط فایل های خود را با مبدا همسان سازی نمایند.
زمانیکه یک شاخه را Share میکنیم به صورت Default دارای این قابلیت می باشد به این معنی که اگر کسی از شاخه Share شده استفاده کند در مرحله اول در صورت تنظیم فایلهایی که باز کرده است بر روی کامپیوتر Cache خواهد شد به هر دلیل ارتباط کامپیوتر با مبدا قطع شود به فایل های مورد نظر به صورت Offline دسترسی دارد.
برای تنظیمات Offline file با انتخاب گزینه Caching در قسمت Sharing سه تنظیم می توانیم بر روی کامپیوتر خود اعمال کنیم :
1- Automatic caching for document :
در صورت انتخاب این گزینه در صورتی که کاربر فایلی بر روی کامپیوتر باز کند فایل مورد نظر بر روی کامپیوتر او Cache خواهد شد و در صورت وجود نسخه قدیمی بر روی کامپیوتر آن نسخه حذف می گردد.
2- Automatic caching for programs and documents :
در صورتیکه در داخل فولدر Share شده علاوه بر فایل یکسری برنامه های کاربردی دیگر باشد معمولا توصیه می شود این گزینه را انتخاب نمایید. معمولا پیشنهاد می شود این گزینه را زمانی انتخاب نماییم که یک سری فایلها و برنامه های فقط خواندنی داریم استفاده نماییم.
3- Manual caching for document :
با انتخاب این گزینه تا زمانیکه خود شخص نخواهد فایل مورد نظر بر روی کامپیوتر او Cache نخواهد شد مگر اینکه بر روی فولدر یا فایل Right click می کنیم و گزینه Make availabe cash را انتخاب می کنیم برای تنظیمات کلاینت برای استفاده از Offline فایلها در قسمت folder option با انتخاب Offline file ها می توانیم کامپیوتر خود را برای استفاده از Offline files آماده کنیم.
توضیح Synchronize کردن یا همسان سازی کردن Offline file ها :
با توجه به اینکه Offline file ها در حالت کلی Performance سیستم ما را پایین می آورند می توانیم تنظیم نماییم که در زمانهای مشخص Log off یا Log on کردن ، یا در مواردی که سیستم بیکار می شود به صورت اتوماتیک به مرجع اصلی Offline file ها مراجعه کرده و فایل های Cache شده را با فایلهای مبدا همسان کند.