Ntdsutil.exe از کجا می فهمد که وضعیت AD Restore mode هست؟

NTDSUTIL ابزاری است که در بسیاری از عملیات نگه داری پایگاه داده (DataBase) مربوط به AD استفاده می شود. مثل defragment پایگاه داده، Move کردن DB مربوط به AD و یا Log file ها و… NTDSUTIL به شما اجازه می دهد تا بسیاری از اعمال را زمانی که AD ، UP است و در حال اجرا است را انجام دهید در حالی که برخی از اعمال باید در Restore mode انجام شود. زمانی که DC به صورت Restore mode بالا می آید، DC مقدار متغییر safeboot_option را disrepair می گذارد. در زمانی که می خواهید به عملکرد های محافظت شده NTDSUTIL در زمانی که در restore mode نیستید دست یابید، با error زیر مواجه می شوید: C:WINDOWS>ntdsutil ntdsutil: files *** Error: Operation only allowed when booted in DS restore mode “set SAFEBOOT_OPTION=DSREPAIR” to override – NOT RECOMMENDED! ntdsutil: با استفاده از دستور زیر می توانید کلک بزنید و این عمل را در خارج از restore mode انجام دهید. هشدار : مسئولیت نتایج منفی آن به عهده خودتان خواهد بود. این عمل ممکن است سبب صدماتی شود . توصیه می شود فقط در محیط آموزشی این عمل را انجام دهید. set SAFEBOOT_OPTION=DSREPAIR توجه : command فوق را در یک پنجره CMD دیگر بزنید ، نه پنجره ای که در آن ntdsutil اجرا می شود.