کنترل اندازه cache ، Internet Explorer توسط Group Policy

من این سوال را بارها و بارها در forum های مختلف دیدم و دیدم که بسیاری از مدیران شبکه ها در این خصوص توجه نکرده اند و باعث بروز مشکلات فراوانی شده اند. به همین جهت تصمیم گرفتم این مطلب تقریبا ساده را اینجا بنویسم.

در GPO هیچ گزینه ای برتنظیم اندازه Cache در IE وجود ندارد، بنابراین کاربران می توانند به راحتی ( اگر انداره Profile انها محدود نشده باشد) باعث پر شدن فضای دیسک شوند. این مطلب زمانی که کاربران مختلفی از یک کامپیوتر خاص در شیفت های مختلف اداری استفاده می کنند به یک مشکل بزرگ تبدیل می شود. و یا در Terminal Services مشکل بسیار جدی تر می شود.User profile ها به سرعت باعث پر شدن فضای دیسک روی سرور می شوند.همچنین در roaming profiles نیز همین مسئله به صورت مشابه موجود و مسائلی دیگر نیز ایجاد می کند.

توجه: مشابه سایر قالب های مدیریتی باید برخی از پیش زمینه ها را آماده کنید که در مقاله ای به نام افزودن یک قالب مدیریتی به به GPO توضیح داده شده است.اکنون در

User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet
Explorer Cache

می توانید اندازه cache را معین کنید.بدیهی است که فقط در سیستم عامل های بالای
۲۰۰۰ و در محیط اکتیو دایرکتوری کار می کند.