رفع مشکل Repository در دبیان 6

دوستانی که دبیان 6 را نصب کرده اند و پس از نصب اقدام به اجرای فرمان apt-get update یا حتی نصب هر پکیجی از Repository نموده باشند، با خطای زیر روبرو می شوند.

Reading package lists... Error!
E: Problem parsing dependency Depends
E: Error occurred while processing lIbpqxx-2.6.9ldbl (NewVersion2)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.debian.org_debian_dists_squeeze_main_binary-amd64_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

برای حل این مشکل یکی از دو دستور زیر را اجرا کنید

apt-get --clear-avail

یا

rm /var/lib/apt/lists/* --force

 

Reading package lists... Error!
E: Problem parsing dependency Depends
E: Error occurred while processing lIbpqxx-2.6.9ldbl (NewVersion2)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.debian.org_debian_dists_squeeze_main_binary-amd64_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.